Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies van Alkmaar Sport bestaat uit vier professionals die ondersteunen in de verdere ontwikkeling naar een sterke sportaanbieder in de regio. De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert tevens als klankbord voor het management. Het is een orgaan dat meedenkt, adviseert, meevoelt en een netwerk kan inzetten.

Vincent Thijssen, algemeen directeur Alkmaar Sport: “Gelet op de ontwikkeling naar een professionele organisatie waarin ook het ondernemerschap is uitgebreid, hebben we behoefte aan een Raad van Advies met specifieke kwaliteiten.” In februari 2020 heeft de Algemene Aandeelhouders Vergadering van Alkmaar Sport de heer M.P Schiphorst (Media Support Alkmaar BV), de heer R.M. Smit (Svenska Handelsbanken) en mevrouw I.M.W. Morsch (Hogeschool van Amsterdam) benoemd tot leden van de Raad van Advies. In 2019 was de heer J. Hoek (Hoek Advies BV) al benoemd als lid en voorzitter van de Raad van Advies. De leden zijn gekozen op basis van hun intrinsieke motivatie, enthousiasme voor de sport en de ambitie Alkmaar Sport te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling naar een sterke sportaanbieder in de regio.

Vincent Thijssen: “Alle leden van de Raad van Advies hebben vanuit hun ervaring en dagelijkse werkpraktijk inhoudelijke kennis over onderwerpen die voor Alkmaar Sport zeer relevant zijn. Zoals marketing en communicatie, sport, onderwijs en bedrijfsontwikkeling. Wij zijn blij met deze benoeming en kijken uit naar een succesvolle en inspirerende samenwerking.”

Raad van Advies