Alkmaar Sport investeert in haar vakleerkrachten

Gepubliceerd op: 23 juni 2022

Salarisschalen gelijk getrokken aan die van primair onderwijs

Veel basisscholen investeren in het bewegingsonderwijs en de vraag naar vakleerkrachten is dan ook onverminderd groot. Op een groot aantal scholen in de gemeente Alkmaar, alsook in een aantal omliggende gemeenten, worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht van Alkmaar Sport. Om eer te doen aan de omvangrijkheid van de functie en de kwaliteitsimpuls die deze leerkrachten in het bewegingsonderwijs teweegbrengen, heeft Alkmaar Sport flink geïnvesteerd in haar arbeidsvoorwaarden. De vakleerkrachten behouden de voordelen van de cao sport waar zij onder vallen, maar worden qua salaris gelijkgesteld aan de vergelijkbare functies in de cao primair onderwijs.

De vakleerkrachten die door Alkmaar Sport in Alkmaar en de directe omgeving op de basisscholen worden ingezet, zijn veelal actief als ‘combinatiefunctionarissen’. “Dit houdt in dat zij naast het verzorgen van de gymlessen de gehele verantwoordelijkheid hebben over het sport- en beweegbeleid op de school waar zij werkzaam zijn. En niet alleen tijdens schooltijd, want minimaal één keer per week organiseren zij ook een naschools aanbod. Binnen bepaalde financiële kaders geven zij zo zelf invulling aan het beleid van de school. In samenwerking met de lokale sportaanbieders kunnen zij bijvoorbeeld een trainer inzetten, maar het is ook mogelijk geheel je eigen draai eraan te geven met een spectaculaire invulling,” licht Rianne de Groot, teamleider bij Alkmaar Sport, toe.

Hoewel de vakleerkrachten hoofdzakelijk op de scholen werken vallen zij onder een andere cao dan hun collega’s die voor de klas staan. “De cao, bedrijfsbeleid en divers samengestelde team van Alkmaar Sport biedt zeker voordelen voor een werknemer om hier als vakleerkracht aan de slag te gaan. Toch vinden wij het naar onze vakleerkrachten niet uitlegbaar dat collega’s met een soortgelijke functie op dezelfde school meer verdienen doordat zij bij de school in dienst zijn. De taken en verantwoordelijkheden van onze deskundigen op het gebied van bewegingsonderwijs mogen niet onderschat worden en moeten ons inziens naar waarde beloond worden.”

Alkmaar Sport verwacht dat haar investering een positieve boost gaat geven aan het beweegklimaat in de gemeente. Op dit moment kunnen nog niet alle scholen die dat willen van een vakleerkracht voor de eerste of soms ook tweede gymles worden voorzien. “Ons team bestaat uit bijna 30 vakleerkrachten die maandelijks bij elkaar komen voor intervisiebijeenkomsten en zich verdiepen in het lesgeven en de laatste trends. Zo’n team met specialisten in je eigen ‘tak van sport’ vind je nergens anders. Wij hebben meerdere vacatures open staan en zijn zeer bereid flexibel mee te denken in iemands beschikbaarheid. Het is zeker de moeite waard contact op te nemen met Alkmaar Sport als je erover denkt (weer) voor de klas te gaan staan in het bewegingsonderwijs,” besluit Rianne.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun sollicitatie sturen naar r.degroot@alkmaarsport.nl of contact opnemen via 06-21185753.