Over ons

Over ons

Bij Alkmaar Sport N.V. staat plezier in Sport voorop! Alkmaar Sport zorgt dat zoveel mogelijk mensen in de regio sporten omdat het leuk, gezellig en gezond is. We spelen in op de vragen uit de regio en halen drempels weg om de mogelijkheden van sport te vergroten. We verbinden partijen om tot maatschappelijke en economische meerwaarde van sport te komen en bieden een schone, veilige en inspirerende sportomgeving.

Als samenwerkingspartner zijn we uw aanspreekpunt en natuurlijke vindplaats voor sport in de regio. Met onze helicopterview weten we wat er speelt en leeft in de regio en kunnen we een betrouwbare partner zijn die kwaliteit levert.

Onze klanten

Onze klanten in de regio zijn enthousiaste sporters, diverse gemeenten, sportverenigingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die ons als adviseurs én als uitvoerders inhuren.

Ons werkveld in sport is breed

We beheren en exploiteren sportaccommodaties met bijbehorende secundaire dienstverlening in diverse gemeenten. We adviseren gemeenten en verenigingen op het gebied van nieuwbouw en renovatie, de inrichting en het gebruik van sportgebieden en de aanleg, het beheer en het onderhoud van accommodaties en velden.

Alkmaar Sport ondersteunt sportverenigingen op het gebied van hun organisatie, hun maatschappelijke rol, talentontwikkeling, hun accommodaties, de financiën en leden- en kaderwerving. Aan sportverenigingen worden steeds hogere eisen gesteld. Naast het direct inspelen op de wensen van haar leden, vrijwilligers en trainers dient de huidige sportbestuurder óók op de hoogte te zijn van allerlei regels, wetten en maatschappelijk activiteiten.

Onder leiding van ervaren sportcoördinatoren ontwikkelen we sportprogramma’s en coördineren we de uitvoering van sportactiviteiten, -projecten en -evenementen. Deze voeren we uit met gekwalificeerde vakleerkrachten en trainers in samenwerking met verenigingen. In opdracht van gemeenten, scholen en andere organisaties verzorgen we een sportaanbod op maat.

De Raad van Advies bestaat uit vier professionals die ondersteunen in de verdere ontwikkeling naar een sterke sportaanbieder in de regio.

Jaarverslag 2021

Ook 2021 was een jaar waarin we als gevolg van corona met veel beperkende maatregelen te maken kregen. Sluitingen, beperkte openstellingen, een avond lockdown, een verplicht corona-toegangsbewijs en een mondkapjesplicht, we hebben het allemaal meegemaakt.

Voor Alkmaar Sport de taak om, ook als sportfaciliteiten gesloten zijn, sport en bewegen te stimuleren en voor iedereen toegankelijk en uitnodigend te maken. Dat is ook gelukt. Naast online sportlessen en digitale webinars organiseerden we dit jaar heel veel beweeg- en sportlessen in de buitenlucht. Voor jong tot oud. Een trend die zich komende jaren zal voortzetten.