Alkmaar Sport overladen met positieve reacties op ‘Ik Beweeg’ campagne

Gepubliceerd op: 22 november 2023

Bij Sport Vitaal stond de telefoon afgelopen week niet stil en bleven de berichtjes ook digitaal binnenstromen. De Alkmaarders die waren vastgelegd voor de ‘Ik Beweeg’ campagne zagen zichzelf terug in de kranten en op social media en kregen daar veel reacties op die ze wilden delen. Een aantal van hen stond zelfs levensgroot op borden in de stad, wat ook weer de nodige aandacht opleverde.

“We hoopten natuurlijk dat onze campagne zou aanslaan, maar dat het zoveel impact zou maken hadden we niet direct voorzien,” vertelt Mirjam van der Welle, sportcoördinator bij Alkmaar Sport. “We krijgen zoveel enthousiaste reacties, zowel van onze eigen geportretteerde sporters als van buitenstaanders, het is bijna niet bij te houden. Onze sporters fietsen de stad door om hun eigen portret te spotten, of ze worden gebeld door vrienden en familie omdat ze in de krant gezien zijn.”

Of mensen nu direct in beweging zijn gekomen na het zien van de foto’s is nog niet helemaal duidelijk. “Maar dat we voor opschudding hebben gezorgd wel. En dat was ook ons doel, we willen mensen bewust maken van het belang van bewegen. We snappen dat de drempel om ook echt bij ons te komen sporten soms nog wat hoger ligt.” Wie wel twijfelt maar nog op zoek is naar een passend aanbod, kan een afspraak maken voor een beweegintake. Dit betreft een gratis gesprekje van ongeveer 30 minuten met iemand die het lokale beweegaanbod goed kent. Een afspraak kan gemaakt worden via sportvitaal@alkmaarsport.nl.

Bezoek de campagnepagina www.alkmaarsport.nl/ikbeweeg voor meer informatie en de persoonlijke verhalen en motivaties van de geportretteerden.