Gemeente Alkmaar roept sportaanbieders op projecten in te dienen voor Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar

Gepubliceerd op: 26 maart 2022

In Alkmaar gaat in juni 2022 de derde en tevens laatste ronde van het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar van start. Sportaanbieders die een bijdrage willen leveren aan de lokale invulling van het sportakkoord kunnen hun aanvraag tot 29 april inleveren. Zij horen dan eind mei of hun project is toegekend. Het aanvraagformulier, alsmede voorwaarden en tips zijn te vinden op www.alkmaarsport.nl/sportakkoord.

In 2020 is in het Alkmaar het Nationale Sportakkoord vertaald naar het Maatschappelijke Lokale Sportakkoord. Dit lokale Sportakkoord heeft als doel dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Vanuit de Rijksoverheid ontvangt gemeente Alkmaar hiervoor jaarlijks een bijdrage.

Hoewel de uitvoering van de tweede ronde van het lokale maatschappelijk sportakkoord nog in volle gang is, gaat de aanvraagprocedure van de derde ronde 2022 van start. Dit zodat ook andere sportaanbieders nog een aanvraag kunnen indienen. Zij kunnen zo aanspraak maken op een deel van de subsidie die Alkmaar te verdelen heeft. De projecten dienen aan te sluiten bij één of meerdere ambities van het Nationaal Sportakkoord. Ook dient er sprake te zijn van een samenwerking, mag het project een nieuws initiatief betreffen en moet dit in 2022 worden uitgevoerd en afgerond. Zowel kleine als grote projecten kunnen worden ingediend, waarbij de kerngroep tot een verdeling zal komen waarin een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van ambities en doelgroepen wordt nagestreefd.

Wie er nog niet helemaal uitkomt, even wil overleggen of op zoek is naar samenwerkingspartners, kan contact opnemen met de lokale coördinator van het sportakkoord Sanne Wunderink, via s.wunderink@alkmaarsport.nl of 06-18734218.