Maatschappelijke organisaties kunnen de subsidie energieregelingen nu aanvragen

Gepubliceerd op: 18 april 2023

Vanaf maandag 17 april kunnen maatschappelijke organisaties in de gemeente Alkmaar een subsidie aanvragen voor de hogere kosten die ze hebben door de gestegen energieprijzen. Ook kunnen ze subsidie aanvragen voor energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen.

De energieprijzen zijn flink gestegen en blijven waarschijnlijk hoog. Met de twee regelingen wil de gemeente Alkmaar maatschappelijke organisaties niet alleen helpen met de gestegen kosten. De gemeente wil de organisaties vooral ook stimuleren maatregelen te treffen om te verduurzamen en te bezuinigen. Bij het aanvragen van de subsidie voor de meerkosten van energie adviseert de gemeente organisaties dan ook om gelijk subsidie aan te vragen voor het laten uitvoeren van een energiescan of energieadvies. Aan de hand van de energiescan of het energieadvies kunnen organisaties energiebesparende maatregelen treffen die onder de subsidie voor energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen vallen. Zo gaat de energierekening blijvend omlaag.

Voor welke organisaties zijn deze subsidieregelingen?

De subsidieregelingen zijn voor organisaties die:

  • gevestigd en/of werkzaam zijn in gemeente Alkmaar;
  • zich professioneel en/of vrijwillig inzetten;
  • maatschappelijke of sociale impactdoelen en activiteiten hebben (denk aan sport, cultuur, welzijn en soortgelijke);
  • een niet-commerciële rechtsvorm hebben (dit kunt u nakijken in artikel 4 van beide subsidieregelingen);
  • gebruikers/huurders zijn van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed of gebruikers/eigenaren zijn van maatschappelijk vastgoed (dit geldt voor beide subsidieregelingen);
  • niet-commerciële verhuurders zijn van maatschappelijk gebruikt vastgoed (dit geldt alleen voor de subsidieregeling Energiebesparing en Verduurzaming);
  • op de SBI-Codelijst staan. (Lees de informatie hieronder als u op dit punt niet voldoet.)

Wat als uw organisatie niet op de SBI-Codelijst staat?

Kunt u aantonen dat uw organisatie wel aan de nadere regels voldoet? U krijgt in het aanvraagportaal de mogelijkheid om de beoordelingscommissie te mailen met een verzoek en motivatie om tóch een aanvraag te mogen doen.

Looptijd energieregelingen

De regeling voor de hogere kosten door de gestegen energieprijzen start op 17 april en sluit op 30 juni 2023. De regeling voor energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen start eveneens op 17 april en sluit bij het bereiken van het subsidieplafond of uiterlijk op 1 oktober 2023. Aanvragen voor deze laatste regeling worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Een aanvraag doen

Een aanvraag voor de subsidie meerkosten energie gaat via: https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/thema/subthema/subsidie-meerkosten-energie-2023/.

Een aanvraag voor de subsidie energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen gaat via: https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/thema/subthema/subsidie-energiebesparende-en-verduurzamingsmaatregelen/

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/subsidies/subsidies-energie-voor-organisaties/. Maatschappelijke organisaties met vragen over de subsidie meerkosten energie kunnen mailen naar energie@alkmaar.nl of bellen naar 14 072. Maatschappelijke organisaties met vragen over de subsidie energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen kunnen mailen naar verduurzamen@alkmaar.nl of bellen naar 14 072.