Training zelfmoordpreventie

Praten over zelfmoord is belangrijk. Het is echter ook belangrijk om te weten wat je wel en beter niet kunt zeggen. De website www.vraagpraatluister.nl geeft informatie en bruikbare handvatten op dit gebied. Daarnaast kunt u zich via de website aanmelden voor de korte training van 113 Zelfmoordpreventie die 1 uur duurt.

De publiekscampagne Vraag. Praat. Luister. maakt ook u bewust van uw mogelijke rol om zelfmoord te voorkomen en een leven te redden. Leer signalen te herkennen en weet welke vragen u kunt stellen aan iemand met (mogelijk) zelfmoordgedachten.

Voor verenigingen