Header klein

Topsport Alkmaar

Het Topsportloket Alkmaar is in het leven geroepen om een beter (top)sportklimaat te creëren in Alkmaar. Het Topsportloket heeft onder andere tot taak verenigingen te ondersteunen met hun topsportbeleid en topsporttalenten te begeleiden. In Alkmaar hechten we ook belang aan de uitwisseling en toepassing van sport(medische)kennis, zodat talenten optimale begeleiding krijgen bij het ontwikkelingen van hun sporttalent.

Topsport coördinator

Wil je weten wat de topsport coördinator voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op! We gaan uiteraard graag samen in gesprek om te kijken welke vorm van ondersteuning voor jou passend is.

Adrie Visser
topsport@alkmaarsport.nl
06 43 04 11 45
Topsport coördinator


(Top)sportprestaties
De gemeente Alkmaar huldigt haar sportkampioenen jaarlijks tijdens het Sportgala en tijdens huldigingen op het stadhuis. Ben of ken jij een (top) sporter die één of meerdere unieke prestatie (s) heeft geleverd?
Laat het ons weten via onderstaande button!

Ondersteuning sporters/talenten/coaches

Ondersteuning op het gebied van Onderwijs

Sporters met een NOC*NSF status zouden op een Topsport Talentschool (vroeger LOOT-school) terecht kunnen en gebruik kunnen maken van de bijbehorende faciliteiten. Deze school hebben iets meer ruimte van de leerplicht gekregen, zodat zij flexibeler tegenover een sporter kunnen zijn. De faciliteiten die een Topsport Talentschool aanbiedt zijn:

  • Een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden
  • Vrijstelling (of gedeeltelijke vrijstelling) van bepaalde vakken
  • Uitstel of vermindering van huiswerk
  • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid door trainingen en wedstrijden, weg te werken
  • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken
  • Begeleiding door een topsportcoördinator
  • Gespreid examen over twee schooljaren

In Alkmaar heeft het Willem Blaeu deze status.

Er zijn ook een aantal scholen in de regio die geen Topsport status hebben, maar die wel rekening houden met de topsporter. Deze scholen hebben minder begeleidingsmogelijkheden dan een Topsport Talent-school, maar zijn wel topsportvriendelijk. Horizon College Alkmaar heeft een topsportregeling. Ook Hogeschool Inholland heeft een topsportbeleid ontwikkeld. Er zijn faciliteiten op topsport en studie zo goed mogelijk te combineren. Mochten er bepaalde belemmeringen zijn tussen school en sport dan kunnen wij samen met de school gaan kijken hoe wij de situatie kunnen oplossen.

Voor verdere vragen wat betreft onderwijsbegeleiding kun je contact met ons opnemen.

Ondersteuning op het gebied van Voeding

Voeding is één van de belangrijke pilaren voor optimale prestatie in alle sporten. Topsport Alkmaar levert voedingsondersteuning op hoog niveau. Een team van sportvoedingsexperts met gevoel voor topsport zorgt ervoor dat voedingsstrategieën worden geïmplementeerd die evidence-based zijn en optimale prestaties ondersteunen.

Onze specialisten geven adviezen, verzorgt lezingen en andere leermomenten en levert input voor menu’s bij belangrijke kampioenschappen. De specialisten werken nauw samen met de coaches en sporters om prestaties te optimaliseren door herstel te bevorderen, trainingsadaptaties te maximaliseren en wedstrijdvoorbereiding te verbeteren. Voedingsstrategieën worden op programmaniveau bepaald, maar op individueel niveau uitgewerkt.

Ondersteuning op het gebied van fysieke Strength & Conditioning training

De Fysiek Trainers (strength & conditioning specialisten) van Topsport Alkmaar ontwikkelen en begeleiden trainingsprogramma’s van topsporters en talenten op het gebied van kracht, power, snelheid, beweeglijkheid, stabiliteit en conditie. Zij doen dit in nauw overleg met de coaches en met andere experts zoals sportartsen, fysiotherapeuten en diëtisten.

Iedere sport heeft andere vereisten en vraagt om andere fysieke training. De trainingen worden dan ook op maat ontwikkeld; per sport en afgestemd op het individu. Zo is voor baanwielrennen het verbeteren van de startkracht een belangrijk doel, voor rugby zal de focus meer liggen op snelheid en beweeglijkheid.

Ook het voorkomen van blessures krijgt uitgebreid aandacht door middel van speciale oefenstof en door de belastbaarheid van de sporters te vergroten. Met speciale apparatuur kan de Fysiek Trainer tijdens de trainingen en ook tijdens wedstrijden parameters meten zoals streksnelheid, sprintsnelheid, hartslag, afgelegde afstand en de- en acceleratie. Op basis van deze gegevens worden de trainingen vervolgens weer aangepast.

Fysiek Trainers begeleiden afhankelijk van het programma de trainingen en zijn daarmee volledig geïntegreerd in het begeleidingsteam van de sport.

Mentale ondersteuning

Topsport Alkmaar biedt topsporters de mogelijkheid zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en maximaal te presteren. De psyche is van grote invloed op deze prestaties. Daarom staat “mentaal welzijn” bij de talentontwikkeling hoog op de agenda.

De specialisten in de (sport)psychologie, Wendy Roozendaal (Talent in Topvorm) en Tim Koning (YAAP), werken nauw samen met de coaches en zij werken volgens richtlijnen vanuit het NOC*NSF.

De begeleiding die de specialisten aanbieden staat niet alleen in functie van prestatieniveau, maar is ook gericht op de geestelijke gezondheid van topsporters, coaches, staf en andere experts (o.a. topsportartsen, fysiotherapeuten, voedingexperts).

Door de brede expertise die bij de specialisten beschikbaar is, kan gericht worden ingespeeld op vragen voor ondersteuning die door coaches, de topsporters, andere experts, prestatiemanagers of stafleden gesteld worden.

Sportmedische ondersteuning

De medische specialisten van Sport Medisch Centrum Alkmaar zijn verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige medische begeleiding van alle topsporters en talenten in de regio.

Vaste kern van het team is een groep van een topsportarts en topsportfysiotherapeuten van Fysiotherapie Adams die intensief met elkaar samenwerken om de topsporters zo optimaal en gezond mogelijk te laten sporten. Deze  (para)medici zijn dicht bij de trainingslocaties van de topsporters gevestigd. Het team pakt onderwerpen als effectiviteit van behandelingen en blessure- ziektepreventie op.

Mocht een topsporter geblesseerd raken, dan is er een topsportmedisch netwerk beschikbaar van ervaren specialisten. Zij kunnen op ieder moment door de topsportartsen en topsportfysiotherapeuten geconsulteerd worden om aanvullende medische begeleiding te bieden.

Ondersteuning op het gebied van Huisvesting

Voor jonge talenten is het belangrijk om vanuit een veilig thuis jezelf te ontwikkelen. In de regio Alkmaar hebben we vooral een aanbod van RTC’s. Deze regionale programma’s sluiten aan bij deze vraag.

Waar er wel een noodzaak is voor een huisvesting van een talent, kunt u contact opnemen met onze specialisten. Zij helpen u graag verder.

Ondersteuning op het gebied van Fundraising

Topsport beoefenen kan duur zijn. Topsport Alkmaar kan talenten niet financieel ondersteunen, maar als de financiën een aandachtspunt zijn kunnen we wel met je meedenken op zoek naar passende oplossingen.

Een faciliteit waar je via de topsport coördinator gebruik van kan maken is bijvoorbeeld het Talentboek. Een crowdfunding platform voor talenten in de sport. Diverse Alkmaarse sporters hebben hier al succesvol gebruik van gemaakt.

Ondersteuning voor coaches

Coaches zijn essentieel in de sport. Zonder goed opgeleide coaches is het niveau van de talenten die we nodig hebben voor de toekomst lager dan gewenst. Met partners als het NOC*NSF en NLCoach zorgen we voor het gewenste niveau bij de coaches van onze programma’s.

Alle coaches moeten zich ontwikkelen aan de hand van maatwerk. Om goed te kunnen werken met de talenten in een RTC moet een RTC coach minimaal Niveau 4 opgeleid zijn binnen zijn eigen sport.

Voor alle coaches is passie een kernwoord. Naast sportspecifiek aanbod moet ook zorg gedragen worden voor het prikkelen van de passie. Hiervoor hebben we een 6 wekelijkse coaches sessie om kennis en passie te delen binnen de diverse sporten in Alkmaar.

Voor vragen wat betreft onderwijsbegeleiding kun je contact met ons opnemen.

Anti-doping

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid, dat is gericht op het tegengaan van gebruik, verstrekking en handel in dopinggeduide middelen. Topsport Alkmaar streeft naar een dopingvrije sport om drie redenen:

  • Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing)
  • Integriteit van de sport (regels worden onvoorwaardelijk nageleefd)
  • Gezondheid sporter (voorkomen van gezondheidsrisico’s)

Meer informatie over anti-doping kunt u terugvinden op de website van de dopingautoriteit. Sporters kunnen ook de dopingwaaier downloaden voor op hun telefoon of andere media drager.

Veelgestelde vragen – Topsport Alkmaar

Wat houdt Regionale Talentontwikkeling in?

Als Topsport Alkmaar verstaan we onder Regionale Talentontwikkeling: trainings- en wedstrijd- programma´s met erkenning van nationale sportbonden waarbij gebruik gemaakt wordt van de best mogelijke begeleiding en faciliteiten voor een specifieke, door de bond gedefinieerde, doelgroep.

Regionale Talentontwikkeling draagt bij aan de Top-10 ambitie van NOC*NSF. De programma’s vinden dus zoals gezegd plaats onder regie van de sportbond en de inhoud is vastgelegd in het Meerjaren-opleidingsplan van de desbetreffende sportbonden. De eisen die aan de programma’s worden gesteld zijn afgeleid van het niveau van de absolute wereldtop binnen die tak van sport.

Wat is een Regionaal Trainings Centrum (RTC)?

De programma’s voor Regionale Talentontwikkeling zijn ondergebracht in Regionale Trainings Centra (RTC´s) op diverse plaatsen in Alkmaar. De beste talenten in de betreffende leeftijdscategorieën uit regio maken onderdeel uit van het programma.

Het doel van de RTC’s van bonden is dat de talenten uiteindelijk zullen doorstromen in de landelijk Senioren topsportprogramma’s van de sportbonden. Deze zijn veelal ondergebracht bij één van de vier Centra voor Topsport & Onderwijs (CTO’s) of, in sommige gevallen, bij de Nationale Trainings Centra (NTC’s) verspreid over Nederland.

Welke RTC’s zijn er in Alkmaar?

Samenwerkingspartners Topsport Alkmaar

Voor verenigingen

Sportgala

Sportgala

In december vindt het Sportgala plaatst in Podium Victorie. Iedereen kan tot en met 31 oktober sporters en sportteams aanmelden die in aanmerking komen voor een nominatie vanwege een geleverde…

Wervingscampagne jeugdleden AlkmaarActief.nl

Wervingscampagne jeugdleden AlkmaarActief.nl

Wil jij jouw sportaanbod en proeflessen onder de jeugd promoten? Meld je dan aan via de site www.alkmaaractief.nl voor het Freddy Fit project. Freddy Fit zal het aanbod na de zomervakantie onder de…

Training zelfmoordpreventie

Training zelfmoordpreventie

Praten over zelfmoord is belangrijk. Het is echter ook belangrijk om te weten wat je wel en beter niet kunt zeggen. De website www.vraagpraatluister.nl geeft informatie en bruikbare handvatten op…

Sportkenniscafés in de wijk

Sportkenniscafés in de wijk

In 2022 starten de verenigingsadviseur en sportregisseurs en pilot met wijkgerichte sportkenniscafés. We brengen verschillende partijen in de wijk bij elkaar, zodat men van elkaar kan horen en…

Verenigingscoach Alkmaar

Verenigingscoach Alkmaar

Om verenigingen te ondersteunen en vitaler te maken kan Alkmaar Sport een vereniging gedurende maximaal 2 jaar ondersteunen met een verenigingscoach. Wat doet een verenigingscoach? De…

Subsidies voor sport in Alkmaar

Subsidies voor sport in Alkmaar

Hieronder vind je een overzicht van de subsidiemogelijkheden voor Alkmaarse sportaanbieders. Vragen over subsidies Ben je op zoek naar een passende subsidiemogelijkheid of heb je hulp…

Gratis Services Sportakkoord

Gratis Services Sportakkoord

Vanuit het Sportakkoord van Alkmaar kunt u deelnemen aan heel veel (gratis) ‘services’. Dit zijn opleidingen en cursussen op allerlei gebieden. Denk hierbij aan de service marketing &…

Gratis VOG voor vrijwilligers

Gratis VOG voor vrijwilligers

Een sportvereniging met sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen (kinderen, sporters met een beperking, jonge topsporters, etc.) kan gebruik maken van de ‘regeling gratis VOG’ (Verklaring Omtrent het…

Vrijwilligers Flexpool

Vrijwilligers Flexpool

Wil jij Alkmaar Sport en de Alkmaarse sportverenigingen regelmatig ondersteunen bij activiteiten en evenementen? Meld je aan voor de vrijwilligers flexpool! Laat je gegevens hieronder achter en we…

Verenigingsnieuwsbrief Alkmaar Sport

Verenigingsnieuwsbrief Alkmaar Sport

De verenigingsadviseur van Alkmaar Sport stuurt regelmatig een nieuwsbrief met het meest relevante nieuws voor de Alkmaarse Sportverenigingen. Ontvang jij hem al? Abonneren Meld je nu aan voor…

Zet een student in als ondersteuning!

Zet een student in als ondersteuning!

Organiseer je binnenkort een evenement of extra activiteit en kan de vereniging daar wel wat extra handjes bij gebruiken ter ondersteuning? De studenten van het Horizon College die de opleiding…