Header klein

Voor verenigingen

Alkmaar Sport beschikt over een verenigingsadviseur die sportverenigingen en sportclubs kan ondersteunen. Zij kan u of uw sportvereniging adviseren bij onderwerpen als financiën, beleidsplannen, fusies of aanvragen van subsidies.

Verenigingsadviseur

Wilt u weten wat de verenigingsadviseur voor uw vereniging kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op met de verenigingsadviseur van Alkmaar Sport.

Sanne Wunderink
s.wunderink@alkmaarsport.nl
06 18 734 218

Verenigingsadviseur Sanne Wunderink

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen. Deze zijn per onderwerp gecategoriseerd.
Op zoek naar de Sportregisseur van uw wijk? Kijk dan even op Ik heb een sportvraag.

Accommodatie

Ik wil mijn accommodatie verbouwen, kan ik subsidie krijgen?

Kijk op onze pagina met subsidiemogelijkheden om te kijken wat er voor uw club mogelijk is.

Zijn er in Alkmaar ook subsidies voor wanneer je je accommodatie gaat verbouwen?

Kijk op onze pagina met subsidiemogelijkheden om te kijken wat er voor uw club mogelijk is.

Wat kan Alkmaar Sport voor mijn accommodatie doen?

De accommodatie is een belangrijk onderdeel van de vereniging. Alkmaar Sport kan u op vele manieren bijstaan bij het beheren van uw sportaccommodatie.

Sporttechnisch beheer
Hierbij kunt u denken aan inspecties of advies. Maar ook aan beheer en onderhoud van technische installaties, sporthallen en gymzalen. Daarnaast verzorgen wij keuringen, maar ook het beheer en onderhoud van gymtoestellen.

Beheer en onderhoud van (sport)vastgoed
Op zoek naar advies of conditiemetingen? Wij kunnen u adviseren over meerjarenonderhoud of het onderhoud van uw vastgoed en gebouwinstallaties voor u verzorgen.

Beheer en onderhoud van Sportvelden
Alkmaar Sport verzorgt niet alleen de aanleg en renovatie van sportvelden, maar kan u ook adviseren over het beheer en onderhoud of dit voor u uit handen nemen. Daarnaast kunt u denken aan inspecties en metingen van sportvelden volgens de geldende normen. Natuurlijk zijn wij u ook van dienst bij onderzoek naar de samenstelling van de toplaag van uw sportveld en kunnen wij eventuele problemen oplossen of verbeteringen aanbrengen.

Meer weten?
Neem geheel vrijblijvend contact op met: Matthé Laan, Manager Beheer en Onderhoud. m.laan@alkmaarsport.nl / 072 548 92 99.

Ik wil mijn eigen accommodatie opzetten, hoe kan Alkmaar Sport helpen?

Natuurlijk kunnen we ook u ondersteunen bij het opzetten van uw eigen accommodatie of de exploitatie geheel voor u verzorgen.
Alkmaar Sport exploiteert, beheert en onderhoudt de Alkmaarse zwembaden, de IJsbaan en vrijwel alle sportzalen, -hallen en -complexen in Alkmaar. Dochterondernemingen van Alkmaar Sport exploiteren o.a. Sportpaleis Alkmaar en sportcentrum De Beeck in Bergen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van exploitatie van uw sportaccommodatie? Neem geheel vrijblijvend contact op met: Eddy Bakker, Manager Exploitaties e.bakker@alkmaarsport.nl / 072 548 9310.

Bent u benieuwd naar welke sportlocaties Alkmaar Sport in de verhuur heeft? Kijk dan hier voor meer informatie.

Accommodatie

Bestuur en overig

Hoe maak ik een beleidsplan voor mijn vereniging?

Een vereniging wordt doorgaans gerund door leden die een duidelijke visie hebben. Om deze visie te bewaken is het belangrijk alle neuzen dezelfde richting op te hebben. In een beleidsplan staan de doelen vastgelegd en het geeft richting aan.

Bekijk hieronder het stappenplan van Sport Support en de instructiepagina van het KNWU.

Sport Support: https://sportsupport.nl/wp-content/uploads/2017/09/Stappenplan-beleidsplan.pdf
KNWU: https://kennis.knwu.nl/beleid

Wat moet ik doen bij een fusie?

Soms is het noodzakelijk om te fuseren. Omdat hier eens stukje emotie bij komt kijken is het belangrijk de fusie stap voor stap uit te voeren. De NOC*NSF geeft hier meer informatie over op haar site.

Wat is het sportbeleid van Alkmaar?

Sportakkoord Alkmaar:
In navolging van het Nationale Sportakkoord zijn er ook in Alkmaar stappen gezet om te komen tot een lokaal maatschappelijk sportakkoord. Het lokale sportakkoord is opgesteld door een onafhankelijke Sportformateur, Ted van der Bruggen. In dit sportakkoord zijn ambities beschreven en concrete projecten die in 2020 en 2021 uitgevoerd zullen worden.

Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar 2020-2021

Veel Alkmaarse verenigingen waren betrokken bij de samenstelling ervan! Hier kunt u het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar 2020-2021 downloaden en inzien.

Sportkenniscafé

Afhankelijk van het onderwerp nodigt Alkmaar Sport een passende gastspreker uit. Wanneer er een actuele bijeenkomst op het programma staat vindt u de informatie op deze pagina.

Communicatie

Hoe kan ik het beste communiceren als vereniging?

Zowel de interne- als de externe communicatie is erg belangrijk, want hoe communiceer je met je leden maar ook hoe communiceer je naar buiten en wat voor beeld wil je uitstralen als vereniging?

Hoe promoot ik mijn evenement of club in Alkmaar?

Deel je evenement of actie via je eigen social media kanalen en vraag ook aan je leden om dit te doen. Daarnaast is het altijd handig om een persbericht uit te sturen. Er is geen garantie, maar altijd een kans dat de lokale pers jouw berichtje oppikt en nog veel groter bereik voor je realiseert!

Pers in Alkmaar
KRANT – Alkmaars Nieuwsblad (alkmaarsnieuwsblad@rodi.nl)
KRANT – Alkmaarsche Courant (redactie.ac@nhd.nl / sport.ac@nhd.nl)
KRANT – De Uitkomst (redactie@de-uitkomst.nl)
ONLINE / TV / RADIO – Alkmaar Centraal (info@alkmaarcentraal.nl)
ONLINE / TV – NH Nieuws (nieuws@nhmedia.nl)
ONLINE / RADIO – NH Nieuws, Rijdende Reporter (rijdendereporter@nhradio.nl)
ONLINE – Alkmaars Dagblad (redactie@xyto.nl)
ONLINE – Alkmaar.nieuws.nl (alkmaar@nieuws.nl)
ONLINE – 072nieuws.nl (info@072nieuws.nl)
WIJKKRANT – Alkmaar Noord (redactiewijkkrantakn@gmail.com)
WIJKKRANT – Coedijcker Ban (redactie@coedijckerban.nl)
WIJKKRANT – Oudorpertijden (info@oudorpertijden.nl)
WIJKKRANT – Geestmolen — De HoefZO! — (redactie@geestmolen.nl)
WIJKKRANT – Nieuw Overdie (wijkkrantnieuwoverdie@gmail.com)
WIJKKRANT – Huiswaard (redactie@wijkvereniginghuiswaard.nl)
WIJKKRANT – Vroonermeer (wijkraad@vroonermeer.info)

Financieel

Hoe zorg ik dat het financiële gedeelte van de vereniging op orde is?

De financiële vertaalslag van het beleid wordt de begroting genoemd. Dit is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Hier kunt u de PDF ‘Sportverenigingen en Financiën’ downloaden. De inhoud van deze uitgave gaat over de financiën rondom de sportvereniging. Meer informatie is ook te vinden op: https://voorclubs.sport.nl/bestuur-en-organisatie/financien

Wij gaan onze accommodatie verbouwen, zijn er subsidiemogelijkheden?

Kijk op onze pagina met subsidiemogelijkheden om te kijken wat er voor uw club mogelijk is.

We sluiten een lening af en de bank vraagt een borgstelling, kunnen we die krijgen?

Hiervoor kunt u terecht bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. SWS doet dit door borgstellingen te verstrekken aan banken. Leningen tot 75.000 euro kunnen met ingang van 1 januari 2019 volledig door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd. Lees meer op de website.

We komen door de stijgende energiekosten in financiële problemen, wat zijn voor ons de mogelijkheden?

Vanaf 17 april 2023 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor de hogere kosten dankzij de gestegen energiekosten.  Lees meer op de website van de gemeente.
Een aanvraag voor de subsidie energiebesparende en verduurzamingsregelingen doet u via: Subsidie Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen

Hoe pak ik sponsoring aan en hoe maak ik een sponsorplan?

Een belangrijke inkomstenbron is sponsoring. Een goede voorbereiding en een helder sponsorplan kan bijdragen aan het vinden van de juiste sponsors voor uw vereniging. Kijk voor meer informatie op: https://voorclubs.sport.nl/bestuur-en-organisatie/financien/sponsoring

Waar vraag ik subsidie aan?

Kijk op onze pagina met subsidiemogelijkheden om te kijken wat er voor uw club mogelijk is.

 

Leden

Leden Hoe kan ik leden werven en behouden?

Bij veel verenigingen staat het ledenaantal onder druk. Het is niet alleen belangrijk om nieuwe leden te werven maar ook te behouden,
zonder leden kan de vereniging immers niet bestaan.

Meer informatie over werven van leden:

Meer informatie over behouden van leden:

Maatschappelijk

Hoe wordt jouw vereniging een open club?

Veel sportclubs willen hun maatschappelijke rol versterken door mee te denken op het gebied van thema’s als onderwijs en zorg. Veel clubs willen uitgroeien tot een open club, wat houdt een open club eigenlijk in en hoe wordt jouw vereniging een open club? https://sport.nl/openclub

Hoe pak ik de samenwerking met andere partijen aan?

Samenwerking is tegenwoordig niet meer weg te denken. Denk bijvoorbeeld aan het delen van een accommodatie of samenwerking met scholen en wijkinstellingen.
Om als club te overleven, is dit noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op: https://sport.nl/voorclubs/samenwerking

Hoe zorg je er als vereniging voor dat je AVG proof bent?

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van kracht. Namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kijk hier voor meer informatie over de AVG en sport:

Personeel

Verenigingen hebben te maken met vrijwilligers en betaalde krachten.
Hoe werf je vrijwilligers en nog belangrijk en hoe zorg je dat ze blijven?

Het werven van vrijwilligers is niet altijd gemakkelijk, het vergt tijd en energie. Veel sportverenigingen zijn continue op zoek en kampen met een te kort. Het is belangrijk goed voorbereid te werk te gaan.

Hoe werf je vrijwilligers en nog belangrijk en hoe zorg je dat ze blijven?

Voor verenigingen

Sportgala

Sportgala

In december vindt het Sportgala plaatst in Podium Victorie. Iedereen kan tot en met 31 oktober sporters en sportteams aanmelden die in aanmerking komen voor een nominatie vanwege een geleverde…

Wervingscampagne jeugdleden AlkmaarActief.nl

Wervingscampagne jeugdleden AlkmaarActief.nl

Wil jij jouw sportaanbod en proeflessen onder de jeugd promoten? Meld je dan aan via de site www.alkmaaractief.nl voor het Freddy Fit project. Freddy Fit zal het aanbod na de zomervakantie onder de…

Training zelfmoordpreventie

Training zelfmoordpreventie

Praten over zelfmoord is belangrijk. Het is echter ook belangrijk om te weten wat je wel en beter niet kunt zeggen. De website www.vraagpraatluister.nl geeft informatie en bruikbare handvatten op…

Sportkenniscafés in de wijk

Sportkenniscafés in de wijk

In 2022 starten de verenigingsadviseur en sportregisseurs en pilot met wijkgerichte sportkenniscafés. We brengen verschillende partijen in de wijk bij elkaar, zodat men van elkaar kan horen en…

Verenigingscoach Alkmaar

Verenigingscoach Alkmaar

Om verenigingen te ondersteunen en vitaler te maken kan Alkmaar Sport een vereniging gedurende maximaal 2 jaar ondersteunen met een verenigingscoach. Wat doet een verenigingscoach? De…

Subsidies voor sport in Alkmaar

Subsidies voor sport in Alkmaar

Hieronder vind je een overzicht van de subsidiemogelijkheden voor Alkmaarse sportaanbieders. Vragen over subsidies Ben je op zoek naar een passende subsidiemogelijkheid of heb je hulp…

Gratis Services Sportakkoord

Gratis Services Sportakkoord

Vanuit het Sportakkoord van Alkmaar kunt u deelnemen aan heel veel (gratis) ‘services’. Dit zijn opleidingen en cursussen op allerlei gebieden. Denk hierbij aan de service marketing &…

Gratis VOG voor vrijwilligers

Gratis VOG voor vrijwilligers

Een sportvereniging met sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen (kinderen, sporters met een beperking, jonge topsporters, etc.) kan gebruik maken van de ‘regeling gratis VOG’ (Verklaring Omtrent het…

Vrijwilligers Flexpool

Vrijwilligers Flexpool

Wil jij Alkmaar Sport en de Alkmaarse sportverenigingen regelmatig ondersteunen bij activiteiten en evenementen? Meld je aan voor de vrijwilligers flexpool! Laat je gegevens hieronder achter en we…

Verenigingsnieuwsbrief Alkmaar Sport

Verenigingsnieuwsbrief Alkmaar Sport

De verenigingsadviseur van Alkmaar Sport stuurt regelmatig een nieuwsbrief met het meest relevante nieuws voor de Alkmaarse Sportverenigingen. Ontvang jij hem al? Abonneren Meld je nu aan voor…

Zet een student in als ondersteuning!

Zet een student in als ondersteuning!

Organiseer je binnenkort een evenement of extra activiteit en kan de vereniging daar wel wat extra handjes bij gebruiken ter ondersteuning? De studenten van het Horizon College die de opleiding…