Vakleerkracht

Alkmaar Sport heeft diverse vakleerkrachten in dienst die lesgeven heel veel basisscholen in Alkmaar. Ook verzorgt Alkmaar Sport invallessen voor vakleerkrachten.

De vakgroep

Bij Alkmaar Sport zijn diverse vakleerkrachten in dienst die ingezet worden op basisscholen in de gemeente Alkmaar, gemeente Bergen, Heiloo en Uitgeest. Onze vakgroep bestaat uit 2 teamleiders en 27 gymleerkrachten. Sinds augustus 2019 hebben enkele ervaren gymleerkrachten extra taken binnen Alkmaar Sport, zij worden GOK’ers genoemd (Gymleerkracht Gericht Op Kwaliteit).  Zij houden zich o.a. bezig met coaching, het contact houden met externen, het verzorgen van scholingsbijeenkomsten, innoveren van bewegingsonderwijs, regelen randzaken en invalwerkzaamheden.

Professionalisering

De vakleerkrachten zijn als teamlid een onderdeel van de school waar zij werkzaam zijn. Maar ook als vakgroep komen wij gedurende het schooljaar samen als team tijdens bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn scholingsmomenten gericht op ontwikkeling en professionalisering. Daarnaast biedt Alkmaar/Holland Sport zijn vakleerkrachten cursussen en studiedagen aan. Er staat een jaarlijkse (herhalings)cursus EHBO op de agenda en ook wordt er deelgenomen aan de landelijke studiedag voor vakleerkrachten – Basislessen. Ook is er jaarlijkse bijeenkomst met Spurd en Sport Support.

Bewegingsonderwijs

Doel

De doelstelling van de afdeling Sportservice van Alkmaar Sport/Holland Sport is het bevorderen en verbeteren van de lokale sportinfrastructuur in Alkmaar e.o. Een uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen. Het plezier in sport staat voorop.

Met andere woorden, ons doel is: De beweegcultuur te vergroten, door het plezier in sporten te vergroten en leerlingen bekwamer te maken (Mooij, et al., 2014). Zodat leerlingen makkelijker kunnen aansluiten bij de beweegcultuur, en dus buiten school ook meer gaan bewegen. En vooral een leven lang blijven bewegen omdat ze de sporten weten te vinden, en er plezier in hebben.

Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten (alle leerlijnen), zodat ze een ruim ‘bewegingsrepertoire’ opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden. Leerlingen ervaren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen. Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoengebonden bewegingsactiviteiten.

Vakinhoud

De vakleerkrachten maken gebruik van meerdere methodes om hun lessen voor te bereiden. Zij gebruiken o.a. basislessen van W. van Gelder, Gympedia, de website Gymspiratie en het boek Basisdocument. Buiten deze methodes gebruikt ieder voor zich wellicht ook ander inspiratie materiaal voor zijn lessen; denk bijvoorbeeld aan het volgen van andere vakleerkrachten op sociale media.

Er wordt gewerkt volgens een algemene jaarplanning, deze wordt door elke vakleerkracht afzonderlijk ingevuld zodat dit passend is voor de school waarop zij werkzaam zijn.

Sportstimulering

Met de inzet van de vakleerkrachten brengen we de sport terug in het basisonderwijs en tegelijk ook de sportstimulering na schooltijd. De vakleerkracht heeft een korte lijn met verenigingen, en het sport- en spelaanbod vanuit Alkmaar Sport.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Red je vriendje – Zwemactiviteit waarbij de nadruk ligt op overleven in het water

The Ice games – Schaatsactiviteit waarbij groep 4 – 8 een dagdeel kan schaatsen op de ijsbaan De Meent

Brede School activiteiten – Dit zijn 8 sportlessen direct na schooltijd in de gymzaal van de school

SportX

Vakleerkrachten van Alkmaar Sport verzorgen op de scholen waar zij werkzaam zijn SportX. Dit is een gratis naschools sport uur. SportX wordt gegeven door de vakleerkracht zelf en in combinatie met trainers van verschillende sporten en verenigingen uit de omgeving. Om zo de kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten.

Meer weten?

Bent u op zoek naar een vakleerkracht, voor kortere of langere periode? Neem contact op met Rianne de Groot, Teamleider Sportstimulering, r.degroot@alkmaarsport.nl of 06-21185753

Vakleerkracht Combinatiefunctionaris

Voor scholen

FietsFratsen

FietsFratsen

In seizoen 2024-2025 organiseren wij wederom het programma FietsFratsen. Dit jaar in samenwerking met Stichting Behoud Wielerbaan. FietFratsen is uniek beweegprogramma gericht op vaardigheid en…

Red je Vriendje

Red je Vriendje

Red je Vriendje is een project dat door Alkmaar Sport wordt aangeboden aan alle kinderen van groep 5 tot en met groep 8. Het programma is gericht op het aanleren van diverse survivaltechnieken, zoals…

ICE Games

ICE Games

In seizoen 2024-2025 organiseren wij opnieuw de ICE Games. Een uniek beweegprogramma voor basisscholen in de regio in de ijshal van De Meent. Gedurende maximaal 2 uur wordt een variatie aan…

Hoe blijf ik gezond en fit?!

Hoe blijf ik gezond en fit?!

Hoe blijf ik gezond en fit?! is een project met de componenten voeding en bewegen. Alkmaar Sport heeft dit project ontwikkeld voor kinderen uit het basisonderwijs. Het programma bestaat uit…

Brede School Activiteiten

Brede School Activiteiten

Op verschillende ”brede scholen” in Alkmaar worden er door Alkmaar Sport naschoolse sportactiviteiten geoganiseerd. Dit zijn sportlessen die veelal direct na schooltijd plaatsvinden in de…

Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining

Tijdens de weerbaarheidstraining op scholen ontdekken de deelnemers via verschillende fysieke oefeningen en rollenspelen hun eigen kracht, mogelijkheden en grenzen. Zo leren zij meer zelfvertrouwen…

Schoolsportdagen

Schoolsportdagen

Alkmaar Sport organiseert ook dit jaar weer verschillende sportdagen op basisscholen in Alkmaar. Een sportprogramma per basisschool, of een (voetbal) toernooi tussen de Alkmaarse scholen, het…

SportX

SportX

Alkmaar Sport geeft sinds 2008 in opdracht van de gemeente Alkmaar voor het sportgedeelte uitvoering aan de Brede Impuls combinatiefuncties. In de samenwerking is ervoor gekozen om de regeling in de…

Schoolreisje

Schoolreisje

Bij Alkmaar Sport zijn genoeg mogelijkheden om een schoolreisje te organiseren. Zowel voor de jongste jeugd als de jongeren op het voortgezet onderwijs. U kunt onder andere terecht op onze ijsbaan,…

Kennismakingslessen

Kennismakingslessen

Omdat Alkmaar Sport veel contacten heeft met scholen en verenigingen, kunnen wij een kennismakings (sport) les op maat voor u verzorgen. Meer informatie Interesse in de verzorging van een…

MRT op school

MRT op school

De motoriek speelt een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling jonge kinderen. Problemen met de motoriek hebben dan ook een grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij hebben de…

Vakleerkracht

Vakleerkracht

Alkmaar Sport heeft diverse vakleerkrachten in dienst die lesgeven heel veel basisscholen in Alkmaar. Ook verzorgt Alkmaar Sport invallessen voor vakleerkrachten. De vakgroepBij Alkmaar Sport…

Sterrenproject

Sterrenproject

Het sterrenproject is een initiatief van het Jan Arentsz dat jaarlijks het onderwerp ruimtevaart behandelt. Na weken op school theorie lessen gehad te hebben, komen de kinderen de opgedane kennis in…

Schoolvoetbal toernooi

Schoolvoetbal toernooi

We gaan weer voetballen! Ook in 2024 organiseren we in Alkmaar weer het populaire jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Er worden eerst voorrondes gespeeld. De finales vinden plaats op de velden van vv…

Alkmaarse Koningsspelen

Alkmaarse Koningsspelen

De Koningsspelen worden al enkele jaren ondersteund door de gemeente Alkmaar, en door Alkmaar Sport op klassieke wijze georganiseerd op een aantal grote sportlocaties in de stad. Veel Alkmaarse…